Dane rejestrowe

Studzienice Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000463652
NIP: 521-364-94-77
REGON: 146 696 586
Kapitał Zakładowy: 100 000zł.

Sposób reprezentacji Spółki:
Spółkę Studzienice Sp. z o.o. reprezentuje prezes zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu albo prokurent.