Zarząd

Członkami Zarządu Studzienice Sp. z o.o. są:
Jerzy Tadeusz Leskowicz – Prezes Zarządu