Wyjaśnienia

Obecnie główna siedziba Spółki znajduje się w Warszawie. Spółka posiada też biuro w Mysłowicach. Po uzyskaniu koncesji na wydobywanie węgla Spółka planuje przenieść całą swoją działalność na teren województwa śląskiego, stając się jednocześnie podatnikiem tego regionu.